بلبرینگ رهاسازی کلاچ یکی از قطعات مهم کلاچ خودرو است که وظیفه آن انتقال یا قطع نیروی موتور در فرآیند درگیر شدن و جدا شدن کلاچ است.
بلبرینگ رهاسازی کلاچ یکی از قطعات مهم کلاچ خودرو است که وظیفه آن انتقال یا قطع نیروی موتور در فرآیند درگیر شدن و جدا شدن کلاچ است.
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد